Bestuur Stichting

De Vrienden van De Trappenberg zorgen voor het extra welzijn van de revalidanten; daar, waar en wanneer het nodig is. Dankzij donaties, giften, legaten, schenkingen en sponsoring worden wensen uit het Centrum realiteit.

Voor de statuten van de Stichting klik hier: Statuten Vrienden 2.doc

Alle jaarverslagen van de Stichting Vrienden van De Trappenberg zijn ter inzage op te vragen bij de secretaris: vrienden.trappenberg@gmail.com

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

            

       Boudewijn Bandon (vz)                 Anita Hagedoorn-Lenterman               Peter van der Vlist

                        

Dr. Lily Heinen                                 Jaap de Lange

In het bestuur zijn momenteel vacatures voor penningmeester en administratieve ondersteuning. Voor informatie hieromtrent: vrienden.trappenberg@gmail.com

of download hier de vacature Vacature relatiebeheerder.pdf