Bestuur Stichting

De Vrienden van De Trappenberg zorgen voor het extra welzijn van de revalidanten; daar, waar en wanneer het nodig is. Dankzij donaties, giften, legaten, schenkingen en sponsoring worden wensen uit het Centrum realiteit.

Voor de statuten van de Stichting klik hier: Statuten Vrienden 2.doc

Alle jaarverslagen van de Stichting Vrienden van De Trappenberg zijn ter inzage op te vragen bij de secretaris: vrienden.trappenberg@gmail.com

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

brandon.jpg        hagedoorn.jpg        peterfoto.jpg

   Boudewijn Brandon  Anita Hagedoorn-Lenterman   Peter van der Vlist

     foto Lily 2.jpg                 

Dr. Lily Heinen (voorzitter)