Club doelen

Doelen van de Club van 100

De door de Clubleden bijeengebrachte gelden worden specifiek ingezet voor:

  • Aanschaf van computers, internet en een videohoek/multimediazuil in wacht- en verblijfsruimtes, waarmee revalidanten aansluiting wordt geboden op de buitenwereld en zij zich goed kunnen voorbereiden op het opnieuw meedraaien in de maatschappij.
  • Aanschaf van modernere hulpmiddelen, waarmee therapeuten gerichter onderzoek en tests kunnen doen, teneinde steeds de meest effectieve therapie bij revalidanten te kunnen toepassen.
  • Bijdragen aan het persoonlijk welbevinden van revalidanten die langere tijd in De Trappenberg doorbrengen, door het creëren van meer privacy, afleiding, recreatiemogelijkheden en sfeervollere huis- en slaapkamers.
  • Meer participatiemogelijkheden creëren voor sport en beweging. Het is bewezen dat fitness bij revaliderende kinderen aanzienlijke resultaten biedt. Voor hen is er nu kostbare fitness apparatuur nodig en - over enkele jaren - een aangepaste sportzaal.
  • Bijdragen aan de totstandkoming van het 'Trappenberg Theehuis', een leer- en doeproject voor de Mytylschool, waarmee leerlingen zich heel praktisch kunnen voorbereiden op hun verdere toekomst in de maatijschappij.

   

Nieuwe Kinderwereld in Trappenberg Almere     Ivo Niehe als 1e lid van de Club van 100!!