Links

Revalidatiecentrum De Trappenberg                                                            Honderden revalidanten - jong en oud - komen hier voor een klinische of poliklinische behandeling. Voor velen is De Trappenberg gedurende lange tijd een vervangend thuis. Neem een kijkje in de wereld van revalidatie op www.trappenberg.nl

 

 

Mytylschool De Trappenberg                                                                                Als kinderen op 4-jarige leeftijd extra zorg en speciaal onderwijs nodig hebben, gaan ze naar de Mytylschool. Een geweldig instituut waar kids in een veilige omgeving zowel lager als voortgezet onderwijs volgen. De Vrienden van De Trappenberg honoreren wensen vanuit de Mytylschool als die een duidelijk welzijnskarakter hebben. Zij steunen projecten als het Theehuis, waar kinderen de kans krijgen zich in de praktijk voor te bereiden op hun plek in de maatschappij. www.mytylschool-detrappenberg.nl

 

 

Samenwerking Trappenberg & Heideheuvel
Over enkele jaren zal Revalidatiecentrum De Trappenberg een eenheid vormen met het KBCZ in Hilversum. Uitgangspunt is de revalidatiezorg in de regio verder te verbeteren. De organisaties delen belangrijke elementen in de behandelfilosofie en dit leidt op termijn tot een nieuw behandel- en revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen met chronische aandoeningen. De fusie geeft mogelijkheden tot verdere differentiatie in zorgproducten en verbetering van de efficiëntie van de zorg- en ondersteunende processen. Voor informatie: www.heideheuvel.nl

 

 

 

Giften, legaten, schenkingen
Bent u geïnteresseerd in een legaat of schenking aan De Trappenberg per notariële akte, dan kunt u onze Vriendenfolder downloaden. Bevriende notarissen maken een acte op tegen een Vriendenprijs of zelfs gratis. Meer informatie is te vinden op:

www.maatwerknotaris.nl of www.netwerknotarissen.nl